Čipování kočky

Hlavní výhodu čipování koček osobně vidím v tom, že pokud se vám mazlíček zaběhne, nebo uteče, je velká pravděpodobnost, že se vám zase vrátí zpátky. Velká většina útulků i soukromých veterinářů vlastní čtečky čipů a následné vyhledání majitele již není složité. :)

Od 1. října 2004 navíc platí nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 998/2003, podle kterého musí pes, kočka, fretka nebo jiné zvíře, které může přenášet vzteklinu , splňovat tyto podmínky:

 • být pravidelně 1x ročně vakcinováno proti vzteklině a infekčním chorobám
 • musí mít vystaven Pas
 • 1 - 3 dny před odjezdem musí být vyšetřeno veterinárním lékařem, který potvrdí prohlídku do Pasu
 • zvíře musí být čitelně natetováno , nebo musí být označeno mikročipem (nejlépe splňujícím ISO normu - ISO 11784 a ISO 11785)

* pas, tetovování nebo mikročip vám zajistí v dnešní době téměř každý soukromý veterinář

Je třeba dodat, že od půlky roku 2011 bude možné používat jen označení mikročipem.

Miliony majitelů psů na celém světě, z toho už i stovky tisíc v České republice, využívají způsob moderní identifikace svých mazlíčků metodou radiofrekvenční identifikace (RFID) - mikročipem.

Výhody aplikace mikročipu:

 • rychlá a téměř bezbolestná aplikace
 • celoživotní trvanlivost a čitelnost
 • zvíře nemůže mikročip ztratit
 • pokud se zvíře ztratí, zaběhne, nebo ho někdo odcizí, lze lehce dohledat majitele


Aplikace čipu je rychlá a snadnáCena samotného mikročipu a práce veterináře vyjde asi na cenu okolo 500,- Kč.

*ceny jsou orientační a mohou se u jednotlivých veterinářů lišit

Čip sám o sobě je prakticky bezcenný. Smysl mu dává až průkazná evidence a služby, jako je aktivní vyhledávací síť. Na podrobnější informace se ptejte svého veterináře.

Kde a jak mikročip zaregistrovat?

V Národním registru majitelů zvířat (NRMZ) jsou evidována zvířata, jejichž majitel odešle do registru vyplněný registrační formulář Národního registru majitelů zvířat, který je dodáván s mikročipy DATAMARS, případně přihlášku zvířete nebo jiný doklad o označení zvířete. Po zaevidování mikročipu obdrží majitel plastovou identifikační kartu zvířete a informaci o dalších službách registru. Celoživotní evidence v databázi a poskytování informací v případě nalezení zvířete je zdarma.
Zaevidování mikročipu může být bezplatné, nebo za úhradu. Před aplikací mikročipu se proto zeptejte veterinárního lékaře, jaký typ mikročipu vám nabízí.

Poplatky za registraci mikročipu v NRMZ

 1. zdarma: mikročipy DATAMARS s českým národním kódem (203098100xxxxxx; klasické mikročipy DATAMARS nebo DATAMARS Polymer, růžový registrační formulář)
 2. jednorázový poplatek 150,- Kč: mikročipy DATAMARS Needle Kit (bez národního kódu, zelený registrační formulář)
 3. jednorázový poplatek 170,- Kč: všechny ostatní značky mikročipů nebo tetování


Velikost čipu v porovnání s rýží

Jaké další služby poskytuje Národní registr majitelů zvířat

 • vyrozumění majitele při nálezu jeho zvířete zdarma
 • zdarma zařazení mikročipu do celosvětové vyhledávací sítě PETMAXX
 • aktivní asistence při vyhledávání ztraceného zvířete
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobené označeným zvířetem u Generali Pojišťovna a. s.
 • informační servis
 • stálá 24hodinová služba, 7 dní v týdnu
 • osvědčení identity zvířete, potvrzení registrace aj.
 • využívání klientské části internetového serveru NRMZ
 • zvýhodněná inzerce, členství v Klubu NR a další služby

Kde získat další informace?


web: www.narodniregistr.cz.