Kočičí smysly

Smysly vašeho kočičího miláčka jsou velmi podobné smyslům jeho divokých předků. Kočka domácí je především lovec. Proto je její tělo uzpůsobeno k lovení kořisti.  Kočičí sluch, zrak, hmati i čích jsou daleko citlivější než smysly lidské. Kočka vidí i hlubokém šeru, slyší vysoké tóny a díky Jakobsonovu orgánu na horním patře je velmi citlivá jak k pachovým, tak k hmatovým vjemům. Kočky a děti nejdou moc dohromady, protože kočky nemají rády hluk a rychlé pohyby.

Zrak

Ačkoliv kočka špatně vnímá barvy, oči jsou jejím nejdokonalejším smyslem. Oko kočky má stejnou anatomickou stavbu jako většina obratlovců, ale zároveň je uzpůsobeno tak, aby mohlo vnímat okolí i za nejslabšího světla. Zornička kočičího oka se ve tmě roztáhne, aby se do oka dostalo víc světla, a naopak v silném světle se stáhne na pouhou štěrbinu. V zadní části nitra oka je vrstva lesklých buněk, které odrážejí světlo, proto kočka ve tmě "svítí očima". Kočka má zrak lovce a kromě odpovídajícího zorného úhlu má ještě mnohem vyklenutější rohovku než člověk i schopnost daleko víc otáčet hlavou. To vše se odráží na kvalitě vidění. Lidské oko však na rozdíl od kočičího může vnímat barvy. Horní i spodní víčka kočičího oka jsou pohyblivá, tvar očí je téměř kulatý.

Zajímavým jevem, který přinesla kočce domestikace, je časté zablokování slzného kanálku. V přírodě totiž kočka mrká velmi málo - jen asi jednou za pět minut - protože v jejích očích jí schází typický lysozym, který je při mrkání roztírán po rohovce. Díky kontaktu s člověkem, kdy si kočka vytvořila návyk svého umělého společníka zdravit mrkáním, se tak oční sliznice namáhá a je náchylná k napadení bakteriemi.

 

Sluch

Kočky mají velmi ostrý sluch a mohou vnímat i vysokofrekvenční tóny. Právě on je zodpovědný za zázračné případy navrácení koček k majiteli i po dlouhé době a po překonání mnohasetkilometrové vzdálenosti - kočky hledají domov především podle determinujících zvuků. Jejich sluch je vyvinut hned po zraku nejlépe a má poměrně značný rozsah, od 30 hertzů do 45 kilohertzů, některé kočky údajně až do 75 kHz. Horní hranice lidského sluchu se uvádí kolem 20 kHz. To pro nás ovšem neznamená žádný handicap - my nepotřebujeme a v přírodě jsme nikdy nepotřebovali slyšet jemný pískot myší, na které bychom číhali. Spíše bychom měli být ohleduplní ke kočkám, která s námi sdílejí domácnost se vším, co k ní může patřit - i hlasitými hádkami nebo řvoucí hudbou.

Kočka jako jiná zvířata může pohybovat boltcem ucha a natáčet jej směrem, odkud přichází zvuk, a to pomocí 27 různých svalů.

Kočky čistě bílé s modrýma očima bývají často zcela hluché. To je zaviněno geny, které se projevují jen v kombinaci bílé srsti a modrých očí.

Kočky se dají vycvičit, aby reagovaly na různá slova - například na své jméno nebo označení potravy. Reagují i na intonaci hlasu.

 

Chuť

Kočky jsou známé svou vybíravostí v jídle. Dobře krmená kočka zpravidla opovrhne ne právě čerstvou potravou. Chuť koček je natolik dokonalá, že dokáže odhalit lék sebelépe uschovaný ve voňavém kousku čerstvého masa.

Kočky od přírody nejsou schopny trávit cukr a když ho dostanou více, končí to průjmy. Proto některé kočky nesnesou mléko. Obsahuje totiž mléčný cukr - laktózu. Díky soužití s člověkem se ale tato skutečnost začala měnit. Kočky se tak ve svém vývoji v lidské společnosti pomalu mění z modelu zvířete, které takřka úplně postrádalo chuťové pohárky pro vnímaní sladkého, v model blízký psovi, který sladké vnímá od přírody.
 

Hmat

Kočka má v kůži velké množství hmatových zakončení - proto je také tak citlivá na doteky. Vlastní přítulnost kočky souvisí ale hlavně s velkým významem hmatu při sociálních vztazích. Tělesný kontakt kotěte s matkou je totiž pro jeho další vývoj nezbytný.Hmatové vousky mají funkci antény, která kočce umožňuje identifikovat ve tmě překážky, které nemůže vidět. Má je nejen na hlavě (v okolí tlamy, horního rtu, obočí), ale také na spodní straně předních tlapek.

 

Čich

Jako všechny šelmy si také kočky značkují své území, aby upozornily ostatní na své přednostní právo na teritorium. Pro kočku je tedy čich taktéž velice důležitý. V nosní sliznici má kolem 19-ti miliónů specializovaných čichových buněk, zatímco člověk jich má jen 5 miliónů (ale třeba takový foxteriér jich má okolo 147 miliónů). Pokud kočka odmítne jíst oschlou nebo hnijící potravu, stojí za tím také čich. Je totiž velmi citlivý na sloučeniny dusíku.

Existuje několik vůní, které mají na kočku omamné účinky. Nejznámější je bylina šanta kočičí (Nepeta cataria), která má svým chemickým složením velmi blízko k látkám, které vylučuje říjná samice kočky. Její účinek, projevující se extází a převalováním se v porostu takovéto rostliny, je logicky nejsilnější u kocourů. Podobné účinky má i kozlík lékařský (Valeriana officinalis).

Naproti tomu existují látky, které kočičí čich nesnáší, například kůru citrusových plodů. Pokud nechcete, aby vaše kočka okusovala pokojové rostliny nebo např. olizovala některé předměny, zkuste je postříkat citronovou šťávou naředěnou vodou.

Existují dokonce teorie o tom, že kočky jsou schopny prostřednictvím našich pachových výměšků vnímat napětí v chování.

 

...a něco navíc: Pohyb a rovnováha

Kočky jsou velmi obratné a ve zvířecím světě platí za špičkové atlety. Na olympiádě by se rozhodně umístily na předních místech ve skocích – do dálky i do výšky. Při skoku do dálky dokážou přesně odhadnout vzdálenost a přizpůsobit jí i sílu odrazu, a při skoku do výšky mohou bez odrazu vyskočit až do pětinásobku své vlastní výšky.

Šplhání kočky využívají při svých loveckých obhlídkách ptačích hnízd jakož i pro prosté rozhlížení se po okolí a vyhledání kořisti z výšky, kde nejsou snadno viditelní. Protože mají kočky silné zadní končetiny, lépe se jim šplhá směrem nahoru než dolů. Při šplhání si pomáhají drápky, kterými se přidržují kůry stromů.

Díky dokonalé cestě příslušných signálů ze svalů do mozku disponují kočky jedinečnou rovnováhou a koordinací pohybů. Při balancování na úzké ploše využívají kočky stejně jako provazochodci balanční tyč - vlastní ocas. Obracecí reflex znamená, že pokud něco nevyjde a kočka padá z výšky, díky své pružné páteři a silným zadním nohám udělá rychlý obrat a dopadne na všechny čtyři.