Extrovertní kočka a její chování

Extrovertní známená živá a hravá. Někdy bývá péče o takovou kočku obtížně zvládnutelná. Kočka se pak může znenadání stát agresivní. Takovému mazlíčkovi se musíme pečlivě věnovat a vštípit mu alespoň základní disciplínu.

Agresivní kočka

Kočka může škrábat a kousat, když si hraje, nebo když ji drbete. Její agresivní chování má patrně nějaký důvod. Může signalizovat také nemoc nebo bolest.

Řešení:

Naučit disciplíně

Už od útlého věku učte kočku disciplíně. Nikdy ji nebijte! Vždy, když se kočka nevhodně chová, domluvte jí ostrým a pevným tónem. Můžete zkusit také hlasitě tlesknout nebo zasyčet. Pokud nic nepomůže, zkuste kočičku plácnout novinami nebo srůlovaným papírem. Hlasitý, nezvyklý zvuk kočku vyruší od nekalé činnosti. 

Zaujmout její pozornost

Agresivitu může u kočky vyvolat také nuda a nedostatek lidské společnosti. Kočka, která je zavřená sama v bytě, se může začít chovat až destruktivně. V takovém případě pořiďte kočce hračku, věnujte ji dostatek pozornosti, hrajte si s ní. Pokud býváte často pryč, pořiďte kočce společníka. 

Toulavá kočka

Nevykastrovaná kočka nebo kocour, která bývá často sama doma nebo ji nepravidelně krmíte, se může začít toulat nebo opustí váš dům. Bez člověka dokáže kočka velmi dobře přežít. Snadno si najde nový domov nebo se stane polodivokou.

Řešení:

Kočku, která se ráda toulá, nechte nějakou dobu doma. Aby se kočka netoulala příliš daleko od domu, naučte kočku, aby na zavolání přicházela v době krmení. Toho docílíte, že budete krmit ve stále stejnou dobu ráno a večer. V noci nepouštějte kočku raději vůbec ven a to hlavně kvůli bezpečnosti.